MOLINEZJA W CIAZY ZACHOWANIE AGRESYWNE

psychogenic shock occurs when body
1